انجام طراحی و مهندسی پروژه احداث خط لوله انتقال گاز 10 اینچ خاش به میرجاوه

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران قصد دارد گازرسانی به شهر هاي استان سیستان و بلوچستان را از طریق ادامه خط لوله هفتم سراسري، در طرحی به عنوان خطوط لوله خوشه ي خاش به انجام رساند.

  • محل اجرا : استان سیستان و بلوچستان
  • مدت اجرا :13 ماه
  • تاریخ شروع پیمان : 98/06/02
  • درصد پیشرفت: 51.69%

این پروژه حدود 109 کیلومتر خط لوله از یک انشعاب 10 اینچ از انتهاي خط لوله 16 اینچ پالیزان خاش در جنوب شرقی شهرستان خاش آغاز و به شهرستان میرجاوه منتهی می گردد. در ابتداي این قطعه، تاسیسات لانچر 10 اینچ قرار گرفته و   یک عدد شیر در طول مسیر خط لوله و LBV تاسیسات مذکور قرار دارد. همچنین این قطعه شامل پنج عدد ایستگاه شیر مستقر در ایستگاه رسیور انتهایی می باشد. در انتهاي این قطعه، ایستگاه رسیور LBV یک عدد ایستگاه شیر به ظرفیت 30000 متر مکعب در ساعت احداث خواهد شد.