مهندسی,خرید و تامین کالا و اجرای پروژه کابل فیبر نوری و ساختمانهای مخابراتی خط لوله شمال – شمال شرق به روش EPC

( قطعه اول )

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به منظور نگهداری، کنترل و مدیریت قطعه اول خط لوله گاز “48 شمال- شمال شرق، ایجاد شبکه مخابرات آن را در برنامه خود قرار داده است. قطعه یک به طول تقریبی 370 کیلومتر حدفاصل تاسیسات ری تا ایستگاه انشعاب شاهرود می باشد.

  • محل اجرا : استان تهران و سمنان
  • مدت اجرا : 21 ماه
  • تاریخ شروع پیمان : 1395/11/01
  • درصد پیشرفت : 94.47 درصد تا تاریخ 1398/11/01

این پروژه مشتمل بر موارد ذیل می باشد.

  • 370 کیلومتر فیبر نوری
  • 12 ساختمان مخابراتی
  • 10 خط انتقال برق فشار متوسط 20kv به طول 21 کیلومتر
  • 11 مورد توسعه فنس ایستگاه های شیر بین راهی