این پروژه شامل 106 کیلومتر مسیر سازی و احداث خط لوله 42 اینچ حد فاصل میامی / دشت شاد در استان سمنان می باشد.

این پروژه شامل موارد زیر می باشد :

  • اجرای مسیرسازی، حفاری کانال، ریسه، جوشکاری، عایقکاری، لوله گذاری و دفن لوله به طول 106 کیلومتر
  • احداث یک ایستگاه لانچر در میامی
  • ایستگاه یک ایستگاه ریسیور در دشت شاد
  • احداث سه ایستگاه شیر بین راهی
  • احداث سه ایستگاه حفاظت کاتدی
  • آزمایش هیدرو استاتیک کل خط لوله و ایستگاه ها
  • آزمایش پوشش کل خط لوله
  • محل اجرا : استان سمنان
  • مدت اجرا : 2 سال
  • تاریخ شروع پیمان : 1386/01/20