پروژه تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمان و نصب و راه اندازی برای احداث خط انتقال گاز 16 اینچ ماهان – بم

محتوای ضامنی اینجا وارد شود

این پروژه شامل موارد ذیل جهت احداث خط انتقال گاز 16 اینچ ماهان-بم می باشد:

  • تهیه و تامین مصالح اختصاصی و تجهیزات پروژه
  • تهیه لوازم یدکی دو ساله پروژه
  • انجام کارهای ساختمان، نصب و راه اندازی
  • احداث خط انتقال گاز 16 اینچ
  • محل اجرا : استان  کرمان
  • مدت اجرا : 1 سال
  • تاریخ شروع پیمان : 1394/04/05