این پروژه طراحی بستر مخابراتی فیبر نوری پروژه خط انتقال آب به صنایع جنوب کشور است که شامل طراحی تفصیلی اجرا فیبر نوری به طول 300 کیلومتر می باشد.

در فاز اول این طرح ۱۱۰ میلیون متر مکعب آب دریا در سال نمک­زدایی شده و در مسیری به طول حدود ۷۵۰ کیلومتر به محل­های مصرف ( مجتمع صنعتی معدنی گل گهر، مجتمع مس سرچشمه، مجتمع صنعتی معدنی چادرملو) انتقال داده می­شود. شرکت تامین آب خلیح فارس به منظور نگهداری، کنترل و مدیریت این مسیر ایجاد شبکه مخابرات آن را در برنامه خود قرار داده است.

این پروژه شامل طراحی تفصیلی پروژه اجرا فیبر نوری به طول 300 کیلومتر می باشد.

  • محل اجرا : استان هرمزگان و کرمان
  • مدت اجرا : 2 ماه
  • تاریخ شروع پیمان : 1397/04/15
  • تاریخ پایان کار:1397/10/20