الف –  مشخصات کلی شرکت :

نام شرکت: خطوط انتقال تهران رامیان
آدرس: خیابان بهشتی-خیابان پاکستان-کوچه دوازدهم-پلاک15- طبقه اول
شماره تلفن: 021-88528268
فکس: 021-88734718
پست الکترونیکی: Info@tehranramian.com
کدپستی: 1531755613
ب – مشخصات ثبتی شرکت:
شماره ثبت: 158751
محل ثبت: تهران
تارخ ثبت: 1378/10/14
نوع ثبت: سهامی خاص
تاریخ تاسیس:

1378/09/15